Blogg

Hvor bra går det egentlig – III?

Hvor bra går det egentlig III? I de foregående to postene har vi sett på hvordan utviklingen i Norges BNP og Fastlands-BNP har vært siden 1970-tallet og fram til de

Les mer

Hvor bra går det egentlig – II?

I forrige post sammenlignet vi veksttakten i BNP de siste fire årene med veksttakten tilbake til tidlig 70 – tall. Konklusjonen var at ”oppgangskonjunkturen” de siste fire årene har vært

Les mer

Hvor bra går det egentlig – post 1

Etter det bratte fallet i økonomien i forbindelse med finanskrisen kom Norges økonomi fort på beina igjen. Sysselsettingsfallet ble aldri verken så stort eller så langvarig som mange kanskje så

Les mer

Hvor mye er Oslos kontorlokaler egentlig verdt?

I vår første bloggpost omtalte vi OPAKS prisstigningsrapport og dennes anslag på at verdien på kontorbygg i Oslo hadde steget med ca 200% til NOK 44.000 kr/kvm. Som der sagt

Les mer

Lille Oslo

Et poeng vi stadig tar opp i forskjellige presentasjoner er hvor få store kontorkontrakter som faktisk signeres i Oslo-markedet. Vi mener tematikken ikke kan gjentas for ofte, og at dette

Les mer

Mysteriet på leieprisekspressen

Noen må holde til i alle Oslos kontorbygg, det virker derfor naturlig å tro at utviklingen i sysselsettingen er en svært viktig parameter for å fortså utviklingen i leieprisene. Sjablonmessig

Les mer