Befolkningsvekst og innflytting

I dag kom det nye befolkningstall fra SSB. Jeg må innrømme at jeg var svært spent på hvordan disse skulle se ut. For de som har hørt mine presentasjoner i det siste har jeg hatt som hypotese at løpende 12 mnd innflytting til Oslo ville bli UTFLYTTING i 3. kvartal – for første gang på svært lenge.

Fasiten ble som min hypotese, de siste 12 mnd har faktisk flere flyttet ut av Oslo enn inn. Tallene var ikke veldig negative, men totalt 134 flere flyttet ut enn inn. Også for flere av våre andre storbyer var tallet negativt. Både Bergen og Stavanger-Sandnes fortsatte trenden med flere utflyttere enn innflyttere.

Trondheim skiller seg ut i positiv forstand, med tildels betydelig tilflytting, men også Tromsø og Kristiansand hadde relativt høy innflytting. Som SSB beskriver i rapporten er historien i Kristiansand litt spesiell, hvor studenter blir premiert for å melde flytting, slik at tallene der nok er løftet noe av studenter som allerede bodde i Kristiansand men som nå har meldt flytting (artikkelen her: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/den-svake-folkeveksten-held-fram). Dog, selv uten denne effekten var tallene hyggelig for Kristiansand, da det uansett var nettoinnvandring siste året (mer om studentproblematikken i en senere post).

For Oslos del er det en akselererende innenlandsk utflytting, faktisk er det nesten 3000 som har flyttet til en annen norsk kommune siste 12 mnd. For innvandringen ser det marginalt bedre ut, med en bitte liten økning i løpende 12 mnd innvandring.

Bergen og Stavanger – Sandnes hadde også tildels betydelig innenlandsk utflytting. Stavanger – Sandnes har på løpende 12 mnd basis hatt kontinuerlig innenlandsk utflytting siden midten av 2007. Bergen har hatt kontinuerlig innenlandsk utflytting siden 2010.

Ser vi på innvandringen var bildet marginalt mer positiv på landsbasis. Jeg trodde det var en mulighet for at det faktisk skulle bli netto utflytting av innvandrere fra «Vesten» (her definert som hele verden bortsett fra Afrika og Asia). Det ble det ikke, isteden økte nettoinnvandringen fra Vesten marginalt fra forrige 12 mnd periode. Hele økningen skyldes økt innvandring fra den Øst – europeiske delen av EU. Når det er sagt, innvandringen fra «Vesten» er fortsatt svært lavt, altså kun ca 2400 siste 12 mnd. Dette er over 90% lavere enn toppen fra 4. kv. 2011.

Total innvandring til Norge fortsetter nedover og er nå under halvparten av hva det var på toppen.

Grafene nedenfor beskriver utviklingen for de forskjellige temaene omtalt overfor.

 

 

One response to “Befolkningsvekst og innflytting

Jeg håper det ikke er du som har satt tittelen Sentraliseringsmyten på artikkelen i DN lørdag.
Dersom du skal beskrive sentralisering eller desentralisering blir det misvisende å bare bruke kvartalsstatistikk på innenlandsk innflytting/utflytting. .
Hvis du har en klar tendens til nedlegging av distriktskontorer og utvidelse av hovedkontoret må det representere sentralisering. Om du har økning i statlige arbeidsplasser i storbyene og nedgang i distriktene må det kalles sentralisering.
Om det bygges stadig flere kontorarbeidsplasser i sentrale strøk og færre i desentrale strøk må det kalles sentralisering.
Jeg vil følge dine fremtidige blogginnlegg med stor interesse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *