Befolkningsvekst og innflytting

 

På torsdag kom SSB med oppdaterte befolkningstall for 4. kvartal 2016. Det betyr at det igjen er tid for å grave litt hvordan det står til med demografien i Oslo og Norge. Det var flere svært viktige ting å notere seg fra denne rapporten.

  1. Perioden med rekordhøy innvandring har lenge sunget på siste verset, og nå har det blitt helt stille. I 4. kvartal var det faktisk netto utvandring av mennesker opprinnelig fra «Vesten»  (Europa, Australia, Amerika). Det er også vært å merke seg at asylsøkere blir ikke registrert som innvandret før de får oppholdstillatelse, iogmed at en signifikant andel av innvandrerne i 4. kvartal var fra Syria og andre konfliktområdet var det sannsynligvis mange av disse som egentlig kom under flyktningekrisen i fjor. Med andre ord, den reelle, fysiske innvandringen i 4. kvartal var nok tett på 0.
  2. Oslo opplevde netto utvandring i 4. kvartal med over 1000 personer. Av disse var ca 1000 personer flyttinger internt i Norge, hvilket betyr at nettoinnvandringen fra utlandet var ca 140 personer i 4. kvartal. Dette er den laveste innvandringen for et enkeltstående kvartal siden 1. kvartal 2004. Rullerende 12 mnd nettoinnvadnring for Oslo var 2390 personer, også det, det laveste tallet siden 2004.
  3. Bergen og Stavanger – Sandnes har også netto utvandring på 12 mnd basis.
  4. Innvandringen til Akershus faller også markant, men til gjengjeld fortsetter folk å strømme til Akershus fra andre norske fylker. Netto innflytting til Akershus holder seg derfor på et høyt nivå

Det kan se ut som om perioden med høy innvandring til Norge er over. Kombinert med at storbyene av en eller annen grunn overhodet ikke tiltrekker seg folk fra resten av Norge, er innflyttingen til byene på et svært lavt nivå. Når alle flyktningen som kom under flyktningekrisen er ferdig registrert ligger vi an til svært lav innflytting til Norge og en betydelig utflytting fra storbyene.

Og ja, jeg lurer også da på hvem som skal bebo de ca 5000 boligene vi igangsatte i Oslo de siste 12 mnd.

3 responses to “Befolkningsvekst og innflytting

Hei!

Synes tankene på denne siden er interessante.

Det er allikevel en faktor jeg ikke har sett nevnt her inne: Fødselsoverskudd. Selv uten innvandring og tilflytting har vi en befolkningsvekst i Oslo på 5-6000 i årlig fødselsoverskudd. Hvorfor nevnes ikke dette? Hvis denne faktoren er irrelevant, hva er i så fall grunnen?

En gjennomsnittshusholdning i Oslo er vel på ca. 2 personer. 6000 i fødselsoverskudd vil da gi oss 3000 nye husholdninger. Er ikke det (delvis) et svar på spørsmålet ditt om hvem som skal bebo nybyggene?

Takk igjen for fin side. Håper på svar!

Hei LarsR, og takk for hyggelig tilbakemelding. Når jeg ikke (foreløpig) har tatt opp fødselsoverskudd er det flere grunner til dette. For det første opplever jeg ikke at «mediebildet» av fødselsoverskudd er unøyaktig. Altså, mens det på meg virker som mange anfører på at stor innflytting, og sentralisering er en viktig årsak til den sterke prisveksten i Oslo (noe som SSbs tall indikerer at er direkte tall) gjelder ikke dette for fødselsoverskuddet.
Jeg mener også at fødselsoverskuddet foreløpig er av underordnet betydning, boligbehovet øker helt minimalt på kort sikt av at det blir flere barn. På lengre sikt trenger de selvfølgelig boliger.
I tillegg var fødselsoverskuddet for Oslo faktisk ikke spesielt høyt før litt ut på 2000 tallet, dermed er det enda noen år til vi skal se konsekvensene av dette i boligbehovet.
Det er også slik at vi egentlig vet veldig lite om hvor boligbehovet til disse barnet ender opp. Vi vet at mange foreldre flytter hjem, eller ut av byen, og dermed er boligpreferansene til barn født i dag etter min oppfatning svært usikkert. Særlig når vi vet at en del av fødselsoverskuddet helt sikkert skyldes innvandrere. Det kan godt være at mange av disse flytter hjem hvis/når Norges økonomi blir dårligere.

Når det er sagt, det er absolutt ikke et uinteressant tema, så i den nærmeste framtid skal jeg lage en kort post om temaet.

Fødseloverskuddet er vel definert som antall fødte minus antall døde. Det er ikke gitt at høyt fødseloverskudd kan telles direkte som barn, det kan vel like gjerne være færre døde (= flere voksne). Det er veldig spennende om dere dykker litt mer ned i dette i en senere bloggpost.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *