Boligmangel oppfølging

De siste dagene har det kommet både tall fra Boligbyggernes Landsforbund hva gjelder byggetakt og nye pristall for Eiendom Norge/Eiendomsverdi/Finn. Dessuten, for et par uker siden kom også byggetall fra SSB for juni (og idag for 2. kvartal). Som vanlig utløser dette massevis av oppslag om den prekære magelen på bygging i Oslo spesielt (og litt andre storbyer).

Som nevnt i forrige post syns jeg det er lite som tyder på at man over flere år systematisk har bygd altfor lite boliger i Oslo, eller i resten av landet (med mulig unntak av Stavanger før finanskrisa). Bør dette revurderes iogmed at det er liten tvil om at prisveksten i Oslo nå er dramatisk mye høyere enn i resten av landet?

Det første man kan merke seg er at boligbyggingen er i ferd med å ta seg kraftig opp. Siden slutten av 2014 har igangsettingen ifølge SSB nesten doblet seg (figur 1).

Det andre man kan merke seg er at innflyttingen til Oslo (12 måneders løpende) er på et av de laveste nivåene siden 2005. Dette gjelder 12 måneders perioden fram til 1. kvartal i år. 2. Kvartalstall kommer i slutten av August (figur 2).

I slutten av 2014 var løpende 12 måneders in nflytting over 7000 personer, mens per 1. kvartal i år var innflyttingen litt over 4000 personer. Dette er bare litt under en ny bolig per person. Med andre ord, siden slutten av 2014 har byggingen tatt seg opp mens innflyttingen har avtatt (figur 3). ByggingInnflyttingBygging_flytting

0 responses to “Boligmangel oppfølging

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *