Boligmarkedet – igjen

I en artikkel på E24 i dag har Carl O. Geving noen interessante observasjoner om dagens situasjon i Oslos boligmarked (artikkel her).

Geving vet at vi har «et stort underskudd av boliger, et godt arbeidsmarked nær upåvirket av oljebremsen, høy innflytting og samtidig et rentenivå som nærmest gjør at det lønner seg å låne penger».

La oss ta det siste først, dette er uten tvil riktig, med dagens rente «lønner» det seg å låne penger.  Boligrenta er 1,50% etter skatt og inflasjonen er ca 3,5%.

Derimot er det ikke riktig at vi har høy innflytting til Oslo. Dette er selvfølgelig litt avhengig av hva man mener med «høy» men tallenes tale er klar. Siste 12 måneder (fram til 2. kvartal 2016) flyttet det ca 4300 personer inn til Oslo Kommune. Dette er et av de laveste tallene vi har målt de siste 10 årene, og kan dermed vanskelig beskrives som høyt. Faktisk er innflyttingen ca 64% lavere enn den var på toppen rett før finanskrisa, da ca 11 000 personer flyttet inn til Oslo.

Det er i denne sammenhengen også vært å merke seg at Kari Due-Andresen har helt rett når hun sier at utover innvandringen er innflyttingen til Oslo neglisjerbar. Summen over de siste 21 årene  (1994-2015) er ca 4700 personer, altså ikke 4700 per år, men 4700 totalt over 21 år. I 2015 flyttet 293 personer inn til Oslo fra andre norske kommuner og i 2014 var tallet 102. Siste 12 måneder er innflyttingen 225 personer og så langt i 2016 har det flyttet UT 960 personer.

Det er heller ikke riktig at vi har et arbeidsmarked helt upåvirket av oljebremsen. Det er liten tvil  om at Oslo har klart seg bedre enn resten av landet men her er det snakk om den halte som leder den blinde. Siste 12 måneder har sysselsettingen i Oslo vokst med ca 1%, noe som er vesentlig bedre enn fallet på 0,5% vi har på landsbasis (AKU 2. kvartal). I et lengre perspektiv er dette langt fra bra. I 2011 og 2012 vokste vi 3-5%, deretter hadde vi full brems i 2013 før det rett før oljesmellen var en vekst på +-3%.

Hvordan Geving «vet» at vi har et stort underskudd på boliger går ikke helt klart frem av artikkelen, siden begrunnelsen hans ikke gjengis.

Jeg må innrømme at jeg tror spørs,ålet om vi har et stort underskudd på boliger er et stort og vanskelig regnestykke, jeg føler meg dog på ingen måtte sikker på at underskuddet er så veldig stort. Jeg noterer meg nemlig at de 4300 som flyttet inn til Oslo siste 12 måneder hadde ca 2500 ferdigstilte boliger å velge mellom, og at de ganske snart vil få mye mer å velge mellom. De siste 12 månedene har vi nemlig igangsatt hele 3700 boliger.

0 responses to “Boligmarkedet – igjen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *