Demografi er skjebnen – innvandring og boligbehov

 

Som nevnt flere ganger tidligere på denne bloggen er det blitt vanlig å snakke om at vi har et svært høyt boligbehov i Norge på grunn av den høye innvandringen (se for eksempel i DN her: http://www.dn.no/privat/eiendom/2016/06/21/1102/Boligbygging/-slik-skapes-et-sterkt-underliggende-press-i-boligmarkedet.)

Idag kom SSB med oppdaterte tall for beolkningsutviklingen, og disse tallene burde få de fleste til å tenke seg om en gang til når det gjelder den forventede befolkningseksplosjonen. Det er to ting man spesielt bør merke seg med tallene: For det første har nettoinnflyttingen til Norge, og Oslo falt betydelig de siste par årene og for det andre har kilden til innflytting også endret seg betydelig de siste par årene.

For å ta det siste først, figur 1. viser hvor stor andel av nettoinnvandringen til Norge som stammer fra vestlige verden (altså Europa, Amerika og Oseania), og i figur 2 andelen fra resten av verden.andel_vestenandel_resten

Som vi ser, siden 2007 har sammensetningen gått fra en svært høy andel arbeidsinnvandring fra Europa og Vesten til en svært høy andel flyktninger fra Afrika og Asia. Fram til 2015 var ca 30% av innvandringen fra utenfor Vesten mens dette forholdet nå er totalt reversert. I 3. kvartal 2016 er faktisk bare 13 % av innvandringen fra Vesten.

I figur 3 ser vi hva som har skjedd med nettoinnvandringen til Norge på 4 kvartaler løpende basis. Fra toppen i 4. kvartal 2012 har nettoinnvandringen nesten halvert seg, Innvandringen fra Vesten har falt med 80% mens innvandringen fra resten av verden har økt med 21% (figur 4 og 5).

nettoflytting-norge-totaltnett_fra_vestennetto_fra_resten

 

For Oslos del har vi ikke tall for innflyttingen brutt ned på nasjonalitet, men vi data brutt ned på innvandring og innflytting fra andre deler av Norge. Dette ser vi i figur 6. Det første som er verdt å bite seg merke i, er at innflyttingen har falt betydelig. Fra toppen før finanskrisa har innflyttingen falt med 64% og den har falt mer eller mindre kontinuerlig siden siden slutten av 2014. Dette er også det laveste løpende 4 kvartaler tallet vi har målt siden 2. kvartal 2005. Sannsynligvis har også sammensetningen på innflyttingen til Oslo endret seg på lik linje med resten av landet. Nettoinnflytting fra andre deler av landet faller noe, men ligger fortsatt +-0 (figur 7).

Med andre ord, innflyttingen til Norge er hurtig på vei ned, den innflyttingen som faktisk kommer er i stor grad flyktninger og ikke arbeidsinnvandring, for Oslos del har fallet i innflytting vært større enn på landsbasis. En del hadde kanskje forventet høyere innflytting til Oslo fra resten av landet iogmed at mange mener økonomien i Oslo går mye bedre enn i de fleste andre deler av landet. Dette stemmer altså ikke, nettoflyttingen er fortsatt +-0.

Ser vi på boligbyggingen er den svært høy, på landsbasis det høyeste siden tidlig 80 tall, og for Oslos del svært høy i forhold til alle tidligere tider med unntak av perioden rett før finanskrisa.

Man kan også merke seg at de høye flyktningetallene skyldes fjorårets «krise» (flyktninger teller ikke før de får oppholdstillatelse) hvilket betyr at dette tallet kommer til å falle betydelig fra og med tidlig 2017.

Kanskje på tide å revurdere tesen om at Oslo skal runde 700 000 innbyggere allerede i 2020?

bilde1sentralisering_oslo

0 responses to “Demografi er skjebnen – innvandring og boligbehov

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *