En spennende bolighøst

Julitallene for boligmarkedet var litt blandet drops, men tallene for Oslo er fortsatt ganske sterke. 12 mnd veksten har riktignok kommet langt ned, men vi er fortsatt på plussida. Dette på tross av at renta har økt merkbart i løpet av året. I tillegg fortsetter salgsvolumene å være svært gode (både for Oslo og nasjonalt).

På den mer negative siden er det et høyt antall usolgte boliger, faktisk er dette også på All – Time high nivåer, for både Oslo og landet som helhet.

Vi har også fått ferdigstillelsestallene for Juni, og den sterke veksten vi lenge har ventet på (en snill måte å si at vi har tatt feil på vurderingen av når de skulle komme i mange tidligere poster) har nå kommet. Faktisk er det løpende 12 mnd volumet av ferdigstilte boliger også på All – Time high (Figur 1, så lenge vi har tall) for Oslos del. For Akershus (Figur 2) har tallene falt noe i 2019 men vi er fortsatt på svært høye nivåer i et historisk perspektiv. Sannsynligvis finner vi her noe av forklaringen, både på de høye salgsvolumene og på de høye antallet med usolgte boliger.

De fleste av de som overtar de ferdigstilte boligene må selge boligen de i dag bor i. Så lenge folk har tilgang på finansiering, og ingen ting tyder på at bankene har strammet inn på boliglån selv om renten har økt, er det sannsynligvis sånn at et høyt volum av boliger tilbudt for salg resulterer i et høyt salgsvolum. Dette fordi de aller, aller fleste kjøper først og selger etterpå. Når tilbudssiden øker som følge av overtagelse av nye boliger vil derfor fler finne en bolig de har lyst på, og dermed øker salgsvolumet. De som kjøper disse boligene må i sin tur legge sine egne boliger ut for salg, noe som sannsynligvis bidrar til at volumet av usolgte boliger også øker.

Det skal med andre bli spennende å se om ferdigstillelsesvolumene fortsetter å vokse utover høsten, og om etterspørselen vil være høy nok til å ta unna den økte tilbudsiden.

Vi har også en joker i det nye gjeldsregisteret. Hvis mange har brukt forbrukslån som «egenkapital» kan det godt være at vi vil se en reell kredittinstramming når denne kilden til lån potensielt forsvinner for mange. For interessante betraktninger rundt hva dette kan bety vil jeg anbefale den siste Boligbobla podkasten fra Eiendom Norge, som dere finner her.

Samtidig venter vi i spenning på Norges Banks neste rentebeslutning og på hvordan det norske makrobildet vil utvikle seg fram mot jul. De siste tallene for detaljhandel var veldig dårlig, og i skrivende stund ser det ut som om Trump trapper opp handelskrigen.

0 responses to “En spennende bolighøst

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *