Fortsatt innenlandsk utflytting fra Oslo – men hvem flytter?

Vi har tidligere omtalt befolkningstallene for 2018 for Oslo her: https://arealstatistikk.no/befolkningsutvikling-i-2018/, i denne posten skal vi dykke litt dypere i flyttemønsteret.

Hvem er det som flytter ut av Oslo og hvem flytter inn?

Først og fremst er det som tidligere nevnt innvandrere som flytter inn til Oslo, mens de som allerede bor i Oslo, i relativt stort monn, har flyttet ut av byen siden 2000 (figur 1).

I Akershus har det vært en stadig økning av den innenlandske tilflyttingen, mens innvandringen i likhet med resten av landet har falt ganske mye (figur 2).

Når vi graver dypere ser vi at det er først og fremst barnefamiliene som flytter ut av Oslo, og disse flytter i stor del til Akershus.

I figur 3 ser vi at det hvert eneste år siden 2004 har vært netto innenlandsk utflytting av barn 0 – 5 fra Oslo, og i figur 4 ser vi at det samme gjelder barn 6 – 15 år. Vi har hatt nesten tilsvarende innflytting av disse aldersklassene til Akershus. Disse barna flytter selvfølgelig ikke alene, de tar med seg sine foreldre.

Over tid blir det også store tall av dette, i figur 5 ser vi samlet flytting av forskjellige aldersklasser ut/til Oslo og i figur 6 de samme tallene for Akershus.

Ut fra disse tallene kan det se ut som om folk flytter inn til Oslo når de er unge, møter mannen/kvinnen i sitt liv, får barn, og deretter flytter de ut av byen igjen. Kan det være at vi bygger feil boligtyper i Oslo, og kan det være at det faktisk er mangel på familieboliger i Oslo?

0 responses to “Fortsatt innenlandsk utflytting fra Oslo – men hvem flytter?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *