Hele Oslo befolkning byttet ut på 25 år!

Hele Oslos befolkning byttet ut på 25 år!

Som vi omtalte i en post her: http://arealstatistikk.no/hva-er-en-tom-bolig/ er det overraskende mye bevegelse i befolkningen hvert år. Som det fremgår av den posten er de fleste flyttinger innad i Oslo, noe som ikke er spesielt overraskende.

Det som derimot er ganske overraskende, er hvor mange som faktisk flytter ut og inn av byen hvert år. I snitt har det flyttet ca 25 700 personer ut av Oslo hvert år, og ca 25 700 personer inn til Oslo hvert år.

Summerer vi dette opp over 25 år blir det virkelig mange, totalt ca 643 000 personer ut og inn. Dette er faktisk nesten like mange som det bor i Oslo i dag.

Men nå er det jo ikke bare de som flytter ut som forlater Oslo og det er ikke bare de som flytter inn som er nye borgere i byen. De om dør flytter jo også på et hvis ut, og de som blir født på et hvis inn.

De siste 25 årene har det i snitt blitt født ca 9 000 personer årlig, mens det har dødd ca 4 800 personer hvert år.

Hvis summerer opp dette har ca 763 000 personer forlatt Oslo og ca 867 000 nye borgere har flyttet inn. Det er klart at svært mange flytter ut for så å flytte tilbake igjen på et senere tidspunkt. Selv har jeg to ganger forlatt byen for så å komme tilbake igjen.

Men det er ganske fascinerende at flytting, dødsfall og fødsler skjer i et slikt antall at i løpet av 25 år kunne mer enn hele befolkningen i Oslo vært byttet ut!

Man kunne kanskje brukt dette som forklaring på den manglende lokalpatriotismen i Oslo,  men det er omtrent like mye flytteaktivitet i våre andre storbyer, og ingen vil vel påstå at det ikke er godt med lokalpatriotisme i Bergen og Trondheim?

0 responses to “Hele Oslo befolkning byttet ut på 25 år!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *