Hvor bra går det egentlig – debatt i DN

I forrige uke gjenga DN utdrag fra et innlegg som ble gitt på APs nyttårsseminar. Der argumetnerte Svein Harald Øygard for at norsk økonomi var like dårlig som fotballandslaget. Artikkelen kan leses her: http://www.dn.no/nyheter/2017/01/04/2057/Politikk/mener-okonomien-er-like-darlig-som-fotballandslaget. Dagen etter svarte Steinar Juel, hvor han mener Øygard svartamler, den artikkelen kan leses her: http://www.dn.no/meninger/2017/01/06/2049/Innlegg/useriost-av-svein-harald-oygard.

Mens Øygard ser på økonomisk vekst, mener Juel at man først og fremst bør skule hen på absolutte nivåer. Altså, Øygard sier at norsk økonomi er dårlig fordi veksttakten har vært lav, mens Juel sier at norsk økonomi er god fordi vårt absolutte BNP nivå er høyt.

Jeg syns begge vinklinger er nyttige å se på men ønsker å legge til et tredje. For folk flest vil nok opplevelsen av økonomien først og fremst basere seg på hvor bra arbeidsmarkedet oppleves, så hvordan står det til med det norske arbeidsmarkedet? Det er vanlig å bruke arbeidsledigheten for å vurdere dette, men de som har hørt mine kvartalspresentasjoner vil vite at jeg ikke er helt enig i dette. Det er mange som ikke har jobb men som av diverse årsaker allikevel ikke defineres som arbeidsledig. Etter min oppfatning vil det beste målet være å se på andelen av befolkningen som faktisk har jobb. For å unngå utfordringer knyttet til pensjonering og høyere utdanning bør vi fokusere på aldersgruppen 25-54 år.

Ser vi på utviklingen av denne andelen ser ikke norsk økonomi spesielt sterk ut, figur 1 viser andelen menn i jobb, figur 2 andelen kvinner og figur andelen for begge kjønn.

Som vi ser, i perioden 2008 – 2012 kommer Norge dårligere ut enn OECD snittet for alle tre kategorier. Merk at jeg her har valgt 2012 for å unngå forstyrrelsen av oljenedturen. Som Juel påpeker i sin artikkel ville det være veldig rart om Norge ikke gjorde det ganske dårlig når oljeprisen faller 50-60%. Stopper vi i 2012 får vi med oss finanskrisen og langtidsvirkningen av denne.

Hvis man aksepterer at sysselsettingsandelen er et godt mål på hvor bra økonomien går, har Norge gjort det ganske dårlig i perioden etter finanskrisa. Dette gjelder for perioden før oljepriskrakket. Med andre ord, kan det se ut som om norsk økonomi ikke har klart seg så bra etter finanskrisa som mange (inkludert Juel) kanskje har trodd.

0 responses to “Hvor bra går det egentlig – debatt i DN

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *