Hvor bra går det egentlig – II?

I forrige post sammenlignet vi veksttakten i BNP de siste fire årene med veksttakten tilbake til tidlig 70 – tall. Konklusjonen var at ”oppgangskonjunkturen” de siste fire årene har vært den svakeste siden 1971.

I denne posten skal vi se om bildet blir annerledes hvis vi bare tar utgangspunkt i fastlands – Norge. Det vil ikke være unaturlig at utviklingen for fastlands – Norge samsvarer bedre med den opplevelsen av økonomien folk flest vil ha, iomged at mesteparten av verdiskapningen fra oljeaktivitetene saltes ned i utlandet gjennom ”oljefondet”.

Figur 1 viser årsveksten for BNP fastlands – Norge (definisjonen av fastlands – Norge her: http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/begreper-i-nasjonalregnskapet#FastlandsNorge).

PÅ samme måte som for BNP tallene er variasjonen stor. Nedturene kommer også naturlig nok samtidig som for aggregert BNP, på begynnelsen av 80 – tallet med en bunn for vekstraten i 1982, på slutten av 80 tallet med en bunn for vekstraten i 1989 (eneste periode med fall i fastlands BNP to år på rad), på begynnelsen av 2000 tallet med en bunn i vekstraten i 2003 og den siste nedturen med en bunn i vekstraten i 2009.

Videre ser vi at den høyeste vekstraten var helt tilbake i 1971. Den nest høyeste var i forbindelse med jappetiden i 1985, den tredje høyeste var i 2007, men for 2007 er det verdt å nevne at veksten var svært høy også i de tre foregående årene, 2004, 2005 og 2006.  Faktisk var samlet vekst for perioden 2003 – 2007 den høyeste veksten av alle sammenhengende femårsperioder siden 1970 – 1974.

Etter hver nedtur har veksten forholdsvis fort kommet opp i minst 3 prosent, det samme skjedde faktisk også i den nåværende oppturen, med 3,4 prosent vekst i 2012. Det som derimot ser annerledes ut i denne oppgangsperioden er at veksten allerede har avtatt betydelig. I 2013 var veksten kun 2,0 prosent, og lite tyder på at det blir bra vekst i 2014 selv om et kvartal gjenstår (SSBs siste prognoser sier 2,6 prosent).

Mens fireårsperioden 2009 – 2013 var det svakeste ”comebacket”  siden 1970-tallet for aggregert BNP ser det marginalt bedre ut for fastlands BNP. 2009 – 2013 ga samlet sett ca 10 prosent vekst, marginalt bedre enn 1989 – 1993 som kun hadde 8 prosent samlet vekst. Uansett er det langt bak både 2003 – 2007 (som allerede nevnt var dette den beste femårsperioden siden 1970) hvor veksten var ca 20 prosent, og 1982 – 1986 med ca 16 prosent vekst.

Nok en gang blir altså konklusjonen at det ikke har gått spesielt bra for norsk økonomi de siste fire årene. Faktisk har det gått omtrent like dårlig som etter den store nedturen i forbindlese med bankkrisen på begynnelsen av 90 – tallet. Dessuten, selv om de fire årene etter bunnen i 1989 var marginalt dårligere enn de fire årene etter 2009 så tok veksten seg betydelig opp fra og med 1994, mens veksten denne gangen snarere ser ut til å avta.

I neste post skal vi se hvordan utviklingen har vært når vi justerer BNP for befolkningsveksten, altså at vi ser på BNP per capita (hint, det resulterer ikke i at den siste tiden ser bedre ut).

BNP_FAstlandsNorge

0 responses to “Hvor bra går det egentlig – II?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *