Hvor bra går det egentlig – post 1

Etter det bratte fallet i økonomien i forbindelse med finanskrisen kom Norges økonomi fort på beina igjen. Sysselsettingsfallet ble aldri verken så stort eller så langvarig som mange kanskje så for seg. Dette ble også reflektert i leienivået som viste et vesentlig mindre fall enn i perioden 2001- 2003.

Siden økonomien ”bunnet ut” i 2009 kan man lett få inntrykk av at utviklingen har vært veldig bra for Norges økonomi. Typiske beskrivelser har vært oljesmurt oppgang, annerledeslandet OSV.

Men hvordan har det egentlig gått med Norges økonomi siden 2009? Hvordan har veksten vært i denne ”oppgangskonjunkturen” i forhold til tidligere oppgangskonjunkturer? Dette spørsmålet skal vi forsøke å besvare gjennom noen bloggposter de nærmeste ukene. Vi ønsker å se grundigere på dette fordi det er gode grunner til å tro at utviklingen i leieprisene henger nøye sammen med utviklingen i makroøkonomien.

Vi starter med det største og viktigste tallet, veksten i aggregert BNP (altså ikke per innbygger), og vi ser først på BNP inkludert olje, off – shore, shipping OSV (altså ikke Fastlands – Norge).

Grafen i figur 1. Viser den årlige vekstraten (justert for inflasjon) siden 1971. Som vi ser har vekstratene vært volatile og Norges økonomi var gjennom en nedtur på begynnelsen av 80 tallet, deretter kom den velkjente nedturen etter jappetiden på slutten av 80 tallet. En ny nedtur fikk vi ikke før dot.com krakket, og tilsutt har vi finanskrisen. Hver gang har veksten fort kommet tilbake over tre (3) prosent.

Det kan dog se ut som om oppgangen etter dot.com boomen var svakere en de tidligere (dette blir noe annerledes hvis vi bare ser på fastlands – Norge som vi vil se i neste post), men aller svakest har oppgangen vært etter fallet i 2009. Denne gangen har ikke veksten nådd tre prosent, og i 2013 var veksten så lav at det stort sett kun har vært direkte nedturer som har sett lavere veksttall.

Samlet sett ligger BNP i 2013 ca 5,5 % høyere enn i 2009. I 2007 var BNP ca 12 % høyere enn 2003, året veksten bunnet ut etter dot.com krisen, i 1992 var BNP ca 9,9 % høyere enn 1988 og i 1986 var BNP ca 20,6 % høyere enn i 1982. Den siste 4 årsperioden har dermed vært det svakeste ”comebacket” etter en nedtur siden 70-tallet (som vi skal se blir dette litt annerledes når vi bare ser på fatslandsNorge).

Med andre ord, basert på BNP har det egentlig ikke gått spesielt bra med Norge de siste fire årene. Hvorfor folk flest, på tross av dette, kanskje har følt at det har gått bra skal vi komme tilbake til i en av våre siste poster.

BNP_Norge

0 responses to “Hvor bra går det egentlig – post 1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *