Hvor bra går det egentlig – sysselsettingsandeler

Som nevnt i de to foregående blogpostene er det mye som tyder på at det norske arbeidsmarkedet for tiden ikke er spesielt bra. At vi nå har en sysselsettingsandel for menn som er lavere enn OECD snittet er historisk dårlig. Men andelen er ikke bare lav i forhold til andre land, den er også ekstremt lav i forhold til hva den historisk har vært i Norge. Dette har vi omtalt for en god stund siden i en blogpost med tittelen «hvor bra går det egentlig VI (blogposten finner du her: http://www.arealstatistikk.no/blogg/page/6/).

Den posten er skrevet i midten av 2015 og den gang hadde vi naturlig nok ikke sysselsettingstall for året 2015 og 2016. Det har vi nå, og i figur 1 nedenfor ser vi utviklingen i andelen sysselsatte menn 25 – 54 år siden 1972. Som vi ser har situasjonen tildels dramatisk forverret seg siden 2014, noe som forsåvidt ikke er overraskende iogmed at oljeprisen har mer enn halvert seg siden den gang.

Det som kanskje er litt mer overraskende er at vi nå har en lavere sysselsettingsandel enn det vi hadde etter bankkrisa. I bunnåret 1993 var 85,1 % av menn 25 – 54 år i jobb, i 2016 var det kun 84,5% som var i jobb. Det betyr at vi faktisk har historiens laveste andel menn 25 – 54 år i jobb. Jeg fortsetter å være overrasket over at dette ikke får oppmerksomhet overhodet.

For kvinner ser det noe bedre ut (figur 2 og 3), men det er kun fordi vi inntil nylig har hatt en strukturell trend mot stadig høyere andel kvinner i jobb. Sannsynligvis var ikke denne strukturelle trenden over i 2008. Forskjellen i sysselsettingsandel mellom menn og kvinner 25 – 54 år var da på ca 5 % – poeng og i et godt arbeidsmarked ville denne nok nærmet seg et par prosentpoeng til. Isteden har andelen falt nesten like mye, faktisk er dette det største fallet noensinne i andelen sysselsatte kvinner 25 – 54 år.

I figur 4 ser vi derfor på andelen sysselsatte for begge kjønn. Siden kvinnene for alvor kom ut i arbeidslivet har vi bare hatt lavere andel av befolkningen 25 – 54 år i jobb i bunnårene etter bankkrisa. Vi ser også at fallet i sysselsettingsandelen nå nærmer seg fallet etter bankkrisa. Den gangen falt sysselsettingen med 5,1% – poeng. Nå er vi foreløpig 4,2% – poeng under toppen i 2008. Men merk at situasjonen har forverret seg gjennom 20016, hvis ikke 2017 virkelig snur kan det hende vi slår bunnrekorden fra 1993 i 2017.

0 responses to “Hvor bra går det egentlig – sysselsettingsandeler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *