Krise i Sverige?

I slutten av 2914 hadde vi en bloggføljetong om hvor bra det egentlig går i norsk økonomi, og jeg hadde egentlig planlagt å begynne en oppfølging av denne føljetongen i dag. Det må nok vente, fordi idag kom det noen svært interessante sysselsettingstall fra Sverige. De som har hørt min kvartalspresentasjon denne gangen vil vite at jeg har laget et poeng av hvor mye bedre det har gått i det svenske arbeidsmarkedet enn det norske (figur 1). Dette ser nå ut til å være et tilbakelagt stadium, for dagens AKU tall for Sverige var intet mindre enn krise.

Oppsummeringen fra SCB kan leses her: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-augusti-2019/, og flere har allerede kommentert tallene, for eksempel Kari Due – Andresen her: https://www.dn.no/makrookonomi/arbeidsledighet/sysselsetting/nytt-sjokk-i-svensk-arbeidsledighet/2-1-673088. Som vanlig er overskriften arbeidsledighet mens fokuset burde være på sysselsetting men, denne gangen går dette ut på ett.

I figur 2 ser vi løpende 12 mnd vekst for 3 mnd glidende sysselsetting, og det er liten tvil om at dette er dramatisk. Så sent som i Januar 2019 var det fortsatt over 2% vekst i svensk sysselsetting, nå faller sysselsettingen på 12 mnd basis. Ser vi på 12 mnd vekst for månedstall (figur 3) ser vi at fallet er enda bråere, så sent som i April var 12 mnd veksten oppimot 2%, per august er 12 mnd fallet nesten 1%!

Dette har også fått sysselsettingsandelene til å begynne å falle.

Jeg har tidligere på denne bloggen (her: https://arealstatistikk.no/er-sverige-en-trussel-mot-norge/) omtalt det svenske boligmarkedet som en halerisiko for det norske boligmarkedet, og alle poengene oppramset i den posten gjelder fremdeles, mange i enda større grad enn for ca halvannet år siden.

Det skal bli svært spennende å følge med Sverige framover. Hvis arbeidsmarkedet fortsetter sitt svalestup blir jeg svært overrasket om ikke dette vil svekke det svenske boligmarkedet betydelig.

Mer om dette når jeg i løpet av uken begynner på føljetongen «Hvor bra går det egentlig?»

0 responses to “Krise i Sverige?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *