Mysteriet på leieprisekspressen – oppfølging

Vi har tidligere omtalt det faktum at leieprisene for kontorer og sysselsettingsveksten for Oslo følger hverandre (overraskende) tett. Dette ser man tydelig i figur 1.

For kort tid siden kom endelig de registerbaserte sysselsettingstallene for 2018. (SSBs publiserer egentlig tre tallserier for «sysselsetting». Den tradisjonelle og mest kjente såkalt AKU tallserien som kommer månedlig på nasjonal basis og kvartalsvis på fylkesbasis, men da med utgangspunkt i hvor folk bor og ikke hvor de faktisk jobber. I tillegg publiserer SSB en relativt ny tallserie over antall lønnstakere og antall arbeidsforhold som kommer kvartalsvis og hvor man kan se på tall i forhold til hvor folk jobber og ikke hvor de bor. Til slutt kommer registerbaserte sysselsettingstall kun årlig hvor man også kan ta ut tallserier på hvilket fylke arbeidsplassen holder til i. For vårt formål er det åpenbart mest interessant å se på tallserier som tar utgangspunkt i hvor jobben er og ikke hvor den som har jobben bor).

Gjennom året har veksten i lønnstakere med arbeidsplass i Oslo indikert at det har vært meget god vekst i sysselsettingen i Oslo, og de endelige tallene bekrefter nå dette. Antallet sysselsatte i Oslo økte med hele 3% i 2018. I tillegg var det enda bedre vekst i Akershus, med hele 3,4%. De eneste årene siden med høyere sysselsettingsvekst enn dette er 2007 og 2008, med henholdsvis 3,4% og 3,7%. Med basis i dette skulle vi forvente en betydelig leieprisvekst for kontorer i Oslo. Vekst har vi hatt, men et nivå på ca 6% over 2017 er ikke betydelig i historisk sammenheng, og dessuten langt lavere enn det vi kunne forvente med en vekst i sysselsettingen på 3%.

Vi har dermed fått et nytt mysterium på leieprisekspressen, hvorfor har ikke leieprisene steget betydelig mer?

 

 

0 responses to “Mysteriet på leieprisekspressen – oppfølging

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *