Norge – vestens dårligste på sysselsetting?

Vi omtalte tidligere (her: http://www.arealstatistikk.no/norsk-okonomi-fifa-ranking-og-mer-om-hvor-bra-det-egentlig-ikke-gar/) at Norge ikke lenger er i nærheten av toppen hva gjelder sysselsetting, ihvertfall målt som andelen av befolkningen 25 – 54 i jobb. Dette var per 2015, og som vi spekulerte der, sannsynligvis hadde situasjonen blitt verre i 2016. Nå har OECD oppdatert tall for 2016, og akkurat som antatt går det stadig nedover for Norge.

Nedenfor følger tre grafer som altså viser andelen av befolkningen, andelen menn og andelen kvinner 25 – 54 som er i jobb sammenlignet med resten av OECD (jeg har også tatt med Russland selv om de ikke er med i OECD).

Som vi ser har vi for menn rykket enda et par plasser ned siden 2015. For kvinner har vi også rykket en plass ned.

Dette er intet annet enn en katastrofe, og det fortsetter å sjokkere meg at vi i disse valgkamptider ikke har dette som absolutt viktigste tema. I morgen skal vi se på hvilke land som har gjort det best siden i fjor. Og tilsutt, på fredag, skal vi se på hvordan det har gått for Norge så langt i 2017.

Helt til slutt, dette er sannsynligvis positivt for kontorleiemarkedet, ihvertfall på mellomlang sikt. Det er en en enorm utappet reserve av arbeidskraft som bare venter på litt bedre tider for å befolke våre kontorlokaler. Hvis de lysene i tunnelen mange ser for norsk økonomi, faktisk er lyset, og ikke et møtende tog bør det være rom for betydelig stigning i kontorleieprisene i den ikke så altfor fjerne framtid.

0 responses to “Norge – vestens dårligste på sysselsetting?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *