Sentralisering og pendling

Vi har tidligere gjentatte ganger påpekt at oppfatningen om at det er en kraftig sentralisering på gang i Norge kanskje ikke er like åpenbart som mange liker å tro.

Oslo kommune har faktisk betydelig netto innenlandsk utflytting, og har hatt det mer eller mindre kontinuerlig siden 2008. I realiteten har utflyttingen pågått siden 1963, med et par kortere unntaksperioder.

Mange vil dog mene at Oslos kommunegrenser ikke er et meningsfylt sted å sette grensen. Det er klart en diskusjon man kan ha, om hvor Oslos bygrenser går og dermed om flytting til nabokommuner i realiteten er flytting til Oslo by.

En interessant sak å se på i denne sammenhengen kan være i hvor stor grad kommunens innbyggere jobber i Oslo. Hvis folk i stor grad flytter til Østlandet for å jobbe i Oslo, kan man argumentere ganske sterkere for at dette i realiteten er flytting til Oslo by.

Det første man bør merke seg her, er at pendlingen inn til Oslo i 2016 faktisk var marginalt lavere enn i 2000. Vi snakker da i absolutte tall. Som prosent av arbeidsstokken har pendlingen falt betydelig. Et lite forbehold må tas, SSB har endret beregningen i 2015 og tall for 15 og 16 er ikke helt sammenlignbart med tidligere tider. Det kan derfor hende at det absolutte tallet på pendlere er noe høyere, men det rokker uansett ikke ved konklusjonen om at andelen som pendler har falt betydelig.

Det andre man kan merke seg er at det er betydelig arbeidsmarked utenfor Oslo kommune. Av de 300 000 bosatte i Akershus er det ca 200 000 som jobber utenfor Oslo. Med andre ord pendler litt over 1/3 fra en kommune i Akershus inn til Oslo. Det er også verdt å merke seg at det i 2016 kun var 1 kommune hvor over 50% av de sysselsatte jobbet i Oslo. 4 til hadde over 40% av de sysselsatte pendlende inn til Oslo kommune og totalt 10 kommuner hadde mer enn 33% av kommunenes bosatte med jobb jobbende i Oslo.

Pendling inn til Oslo er i det alt vesentligste er et Akershusfenomen, vi må helt ned på 19. plass for å finne en kommune som ikke ligger i Akershus (Hobøl). I denne kommune pendlet ca 23%. Dette er også den eneste kommunen utenfor Akershus som hadde over 20% av arbeidsstokken i Oslo.

Videre, kun 7 kommuner har mer enn 5000 som pendler, kun 14 har mer enn 2500, og 35 har mer enn 1000 pendlere (det er 63 kommuner i Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold).

Ser vi på andelen av de sysselsatte i de enkelte kommunene som pendler har det stort sett vært fall for alle sammen. Av de 25 kommunene med høyest pendlerandel i 2016 er det kun 2 som har sett vekst i andelen som pendler inn til Oslo. Samlet fall i pendlerandel for disse 25 kommunen har vært ca 3,5% – poeng eller ca 10%.

Det absolutte antallet som pendler i disse kommunene gir et enda tydeligerebilde av at de fleste som har flyttet til Østlandet de siste 15 – 20 årene ikke har kommet for Oslos arbeidsmarked. Det er kun 3 kommuner som har sett en vekst på over 1000 mennesker, og kun 7 kommuner som har sett en pendlingsvekst på mer enn 500 mennesker. Bærum har sett størst vekst, men det er kun snakk om litt over 3000 personer.

I absolutte antall har veksten i pendlere for de 14 kommunene som har mer enn 1/3 av sysselsatte jobbende i Oslo kun vært ca 5000 personer siden 2000. Til sammenligning ha den innenlandske nettoflyttingen til disse kommunene i samme periode vært 22 669 personer.

Det ser med andre ord ikke ut som om den store tilflyttingen vi har sett til Oslos nabokommuner har vært drevet av Oslos arbeidsmarked.

0 responses to “Sentralisering og pendling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *