Verden er komplisert – eller hvorfor det er vanskelig å spå!

Jeg har lenge sett på bolig som en residual for alle bortsett fra de aller rikeste husholdningene. Med det mener jeg at på kjøpstidspunktet for en bolig vil en normalhusholdning gå relativt kritisk gjennom sin økonomi (gjerne i samarbeid med banken), estimere hvilke kostnader de vil ha for å drifte husholdningen (mat, klær, transport OSV), legger til litt for sparing, og deretter kjøper man maksimalt bolig som den resterende delen av inntekten tillater.

Hvis dette er en riktig måte å se på boligkjøperen, vil det som avgjør hvor mye boligprisene stiger være hvor stor denne resten er og hvor mye bankene er villig til å låne ut gitt denne resten.

I Aftenposten på lørdag 12.januar dukket det plutselig opp en svært interessant artikkel som berører denne resten for en betydelig andel av boligkjøperne, nemlig småbarnsfamiliene.

I følge denne artikkelen har nemlig en av de største kostnadspostene, for disse husholdningen, barnehageplass falt betydelig de siste 20 årene.

For en familie med to barn kostet barnehage 8020 kr i måneden i 2001, mens i 2019 vil det koste 5090 kr i måneden, og dette er i nominelle termer. I tillegg har man generelt hatt en betydelig lønnsvekst i perioden. I følge SSB var gjennomsnittlig lønn for 5 desil (altså omtrent medianlønnen) 38 640 kr i 2017 (siste tilgjengelige tall), hvilket med et par års lønnsøkning fram til idag skulle tilsi ca 40 000 kr i år. I 2001 var 21 746 kr. Dette er før skatt. Med andre ord utgjorde barnehagen ca 37% av en normal bruttoinntekt i 2001, mens det i 2019 kun utgjør ca 13%.

Vi kan alternativt se på inntekt etter skatt for medianhusholdningen med minst ett barn i barnehagealder, som i 2001 var ca 34 650 kr og i 2019 ligger an til å bli ca 66 700 kr. Andelen av husholdningens inntekter som må brukes på barnehage har altså falt fra ca 23% av inntekt etter skatt til ca 7,5%.

Det er åpenbart at bare besparelsen på barnehageplass gir en gjennomsnittlig barnefamilie betydelig økt kjøpekraft i boligmarkedet. Legg til at renta har falt dramatisk i perioden og det er sannsynlig at fallet i prisen på barnehage er en viktig bidragsyter til boligprisveksten for familieboliger.

En tredje måte å se det på er at ca 3000 kr/mnd med dagens rente på i underkant 2,5% betjener ca 2 mill kr i gjeld. I følge SSB var snittpris for eneboliger i Oslo ca 18 140 kr/kvm. Antar vi en enebolig på 175 kvm gir dette en pris på 3 174 500 kr. Hvilket betyr at bare som følge av endringen i pris på barnehagen ville prisveksten på en enebolig vært ca 63% fram til idag.

 

0 responses to “Verden er komplisert – eller hvorfor det er vanskelig å spå!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *