Blogg

Er det krise i Norge?

For en stund tilbake hadde vi en bloggserie med tittelen «Hvor bra går det egentlig»? Siden den gang har det kommet mye ny data fra SSB på områdene som ble

Les mer

Oljefondet – avkastning – risiko og passiv forvaltning

I forrige uke satte DN fokus på oljefondets avkastning og bruk av aktiv forvaltning. Der konkluderte de med at meravkastningen utover indeks har vært ytterst beskjeden. Professor Espen Sirnes mente at

Les mer

Hvor bra går det egentlig – VI?

I forrige post så vi på sysselsettingsveksten og konkluderte at siden finanskrisa har denne vært relativt beskjeden i et historisk perspektiv. Noen vil kanskje innvende at selv om veksten har

Les mer

Mysteriet på leieprisekspressen – oppfølging

Vi skrev her om hvordan leieprisene i en lengre periode så ut til å ha gjort det bedre en hva utviklingen i sysselsettingen skulle indikere (gitt at historiske sammenhenger holdt

Les mer

Hvor bra går det egentlig – V?

I fire poster har vi sett på hvordan forksjellige BNP vekstrater har sett ut i et historisk perspektiv. I denne posten skal vi se på et annet tall som nok

Les mer

Hvor bra går det egentlig -IV?

Vi fortsetter vår føljetong over makrostørrelser for norsk økonomi med å se på veksttakten for Fastlands – BNP per innbygger. I forrige post så vi at veksten i BNP per

Les mer