Blogg

Mer bolig – rentefallet

De siste halvannet året har boligprisene steget svært mye. Hvis vi ser på renta burde ikke det være særlig overraskende.   Siden midten av 2014 har gjennomsnittlig rente på nye

Les mer

Demografi er skjebnen – innvandring og boligbehov

  Som nevnt flere ganger tidligere på denne bloggen er det blitt vanlig å snakke om at vi har et svært høyt boligbehov i Norge på grunn av den høye

Les mer

Leiepriser – bolig og næringsmarkedet

  I debatten rundt boligmangelen (se forrige post for noen av våre innspill) har flere trukket fram at den manglende stigningen i leiepriser for bolig indikerer at det ikke er

Les mer

Boligmarkedet – igjen

I en artikkel på E24 i dag har Carl O. Geving noen interessante observasjoner om dagens situasjon i Oslos boligmarked (artikkel her). Geving vet at vi har «et stort underskudd

Les mer

Boligmangel oppfølging

De siste dagene har det kommet både tall fra Boligbyggernes Landsforbund hva gjelder byggetakt og nye pristall for Eiendom Norge/Eiendomsverdi/Finn. Dessuten, for et par uker siden kom også byggetall fra

Les mer

Vi bygger MANGE NOK boliger i Oslo

Mange blir kanskje overrasket over overskrtiften til denne posten, iogmed at det har blitt en etablert sannhet at det bygges altfor få boliger i Norge generelt, storbyene generelt og Oslo/det

Les mer