Blogg

Krise i Sverige?

I slutten av 2914 hadde vi en bloggføljetong om hvor bra det egentlig går i norsk økonomi, og jeg hadde egentlig planlagt å begynne en oppfølging av denne føljetongen i

Les mer

Fortsatt innenlandsk utflytting fra Oslo – men hvem flytter?

Vi har tidligere omtalt befolkningstallene for 2018 for Oslo her: https://arealstatistikk.no/befolkningsutvikling-i-2018/, i denne posten skal vi dykke litt dypere i flyttemønsteret. Hvem er det som flytter ut av Oslo og hvem

Les mer

Mye ledig kapasitet i Norges økonomi

Norges Banks siste rentehevinger fremstår mer og mer som en tabbe. Dagens inflasjonstall illustrerer med all mulig tydelighet at det er ingen grunn til å frykte en lønns – og

Les mer

En spennende bolighøst

Julitallene for boligmarkedet var litt blandet drops, men tallene for Oslo er fortsatt ganske sterke. 12 mnd veksten har riktignok kommet langt ned, men vi er fortsatt på plussida. Dette

Les mer

Er Finanstilsynets (FT) retningslinjer for boliglån fornuftige?

Først, denne posten prøver ikke å argumentere for at FT ikke burde lage retningslinjer for kredittpraksisen banker bør følge når de gir boliglån. Selvom det å regulere lån, per definisjon

Les mer

Hele Oslo befolkning byttet ut på 25 år!

Hele Oslos befolkning byttet ut på 25 år! Som vi omtalte i en post her: http://arealstatistikk.no/hva-er-en-tom-bolig/ er det overraskende mye bevegelse i befolkningen hvert år. Som det fremgår av den

Les mer